W jaki sposób Klient podejmuje decyzję dotyczącą zakupu dowolnego produktu?

W jaki sposób Klient podejmuje decyzję odnośnie zakupu danego produktu?

To, w jaki sposób przez klienta jest podejmowana decyzja o zakupie, uzależniony jest od znacznej ilości czynników. Głównie zależy to od tego, czy decyzja o zakupie tyczy się produktu rutynowego czy także produktu problemowego.

Produkty rutynowe to w większości przypadków produkty o niskich kosztach. Tyczy się to głównie żywności oraz środków czystości czy także prasy. W wypadku takich produktów użytkownicy w dużej liczbie przypadków bardzo dobrze znają daną klasę towarów, jego odmianę , a dodatkowo dostępne na rynku marki. Najczęściej jest przywiązany do pewnych marek, z których korzysta od lat. Ponieważ cena takich towarów jest w ogromnej liczbie przypadków niska, klient nie traci podczas zakupów zbyt kilka czasu na namyślanie się i porównywanie z innymi produktami.

Przeciwnie natomiast sytuacja wygląda w przypadku produktów problemowych. Są to w ogromnej liczbie przypadków produkty kupowane sporadycznie, których cena jest dość wysoka. Ma możliwość to być zakup samochodu, wybór określonych usług turystycznych czy ubezpieczeniowych. W procesie podejmowania decyzji przez konsumenta można wyróżnić wiele etapów. Dotyczy to priorytetowo zakupów problemowych. W wypadku produktów rutynowych proces podejmowania decyzji nabywczej jest znacznie bardziej uproszczony. Aby efektywnie sprowadzić kampanie marketingowe, warto przyjrzeć się bliżej zachowaniom nabywców, które poprzedzają zakup produktu oraz dodatkowo te, które mają miejsce już po dokonaniu zakupu. Powinno się tu zwrócić uwagę na następujące zachowania:
-identyfikacja, czyli uświadomienie potrzeby,
-gromadzenie treści oraz ocena sposobności zaspokojenia potrzeby,
-wybór sposobu zaspokojenia potrzeby,
-decyzja o zakupie i zakup,
-zachowania konsumenta po zakupie.