Ewidencja o warunkach środowiskowych

W czasach, w których rządzi pieniądz bardzo trudno jest odnaleźć serce dla natury, która czyni siebie naszym domem. Wiele z nowo-powstałych zakładów przetwórczych, fabryk i firm produkcyjnych stosuje niedozwolonych substratów i półproduktów do tworzenia nieruchomości co niesie za sobą bardzo niekorzystne warunki dla środowiska. W tym procesie powstaje wiele oparów szkodliwych; pyłów, które przedostają się do atmosfery , a ponadto osiadają na glebie.

W procesie narastających zagrożeń dla natury urzędy marszałkowskie wprowadziły obowiązek sporządzania pewnych dokumentów, bez których nie można sfinalizować inwestycji budowlanej. Takim dokumentem jest między innymi opis oddziaływania na środowisko. Dokument ten wydawany jest na podstawie uwarunkowań związanych z planami inwestycji. W opisie tym opisane są możliwe pływy inwestycji na środowisko, w tym: na mieszkańców opisywanego regionu, na którym ma powstać rzeczowa inwestycja; wpływ działalności na poziom natężenia dźwięku; wpływ na wody, powietrze , a ponadto grunty jak również wpływ na faunę i florę omawianego terenu.
Po wydaniu wyborów o uwarunkowaniach środowiskowych niezbędne są także inne dokumenty wydawane na mocy urzędów, bez których niemożliwa jest dalsza realizacja procesu powstawania inwestycji. Takimi dokumentami są: pozwolenie wodno prawne; pozwolenie zintegrowane; pozwolenie na budowę. Do wydania tych dokumentów potrzebny jest też wniosek składany na ramy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz dodatkowo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Więcej informacji: Opłaty za korzystanie ze środowiska